Vi khuẩn Edwardsiella – tác nhân gây bệnh phổ biến trong nuôi trồng thủy sản

Giáo trình gồm có 3 phần:

1. Tổng quan về vi khuẩn Edwardsiella

2. Edwardsiella ictaluri, vi khuẩn gây bệnh trên cá tra Việt Nam

3. Edwardsiella tarda, vi khuẩn gây bệnh Edwardsiellosis trên động vật thủy sản

Compare

Additional information

Năm xuất bản

2017

Tác giả

Nguyễn Ngọc Phước (chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Hồng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Vi khuẩn Edwardsiella – tác nhân gây bệnh phổ biến trong nuôi trồng thủy sản”

Your Review