Sale

Giáo trình Vi sinh vật học đại cương

100,000.00 30,000.00

Cuốn sách này đề cập một cách tích hợp những quy luật chung nhất thuộc về các đối tượng vi sinh vật và phương pháp luận nghiên cứu vi sinh vật. Đối tượng nghiên cứu bao gồm vi khuẩn, nấm, virus, tảo và nguyên trùng.

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2012

Tác giả

Phạm Hồng Sơn

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Vi sinh vật học đại cương”

Your Review