Giáo trình Thực hành Sinh lý thực vật

Nội dung quyển sách gồm có  bố cục như sau:

Bài 1. Những vấn đề chung

Bài 2. Sinh lý tế bào thực vật

Bài 3. Sự trao đổi nước trong cơ thể thực vật

Bài 4. Quang hợp của thực vật

Bài 5.  Hô hấp của thực vật

Bài 6. Dinh dưỡng khoáng và niơ của thực vật

Bài 7. Sinh trưởng và phát triển của thực vật

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9088

 

Compare

Additional information

Tác giả

Nguyễn Đình Thi (chủ biên), Hồng Bích Ngọc, Đàm Thị Huế, Phùng Lan Ngọc, Lê Thị Thu Hường, Hồ Công Hưng, Nguyễn Lan Phương.

Năm xuất bản

2018

Nhà xuất bản

Đại học Huế

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Thực hành Sinh lý thực vật”

Your Review