Giáo trình Thực hành Hóa sinh – Sinh lý thực vật

Nội dung quyển sách gồm có  bố cục như sau:

Bài mở đầu: Hóa chất và nồng độ dung dịch

Chương 1: Phân tích hóa sinh thực vật

Bài 1. Enzym

Bài 2. Carbohydrate

Bài 3. Protein

Bài 4. Lipid

Bài 5. Vitamin và các hợp chất thứ cấp

Chương 2: Phân tích sinh lý thực vật

Bài 6. Sinh lý tế bào thực vật

Bài 7. Sự trao đổi nước trong cơ thể thực vật

Bài 8. Quang hợp của thực vật

Bài 9.  Hô hấp của thực vật

Bài 10. Dinh dưỡng khoáng và niơ của thực vật

Bài 11. Sinh trưởng và phát triển của thực vật

Bài 12. Sinh lý chống chịu của thực vật

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9089

 

Compare

Additional information

Tác giả

Đồng chủ biên: Nguyễn Đình Thi, Trần Thị Lệ; Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Bích Thu, Trương Thị Hồng Phương

Năm xuất bản

2018

Nhà xuất bản

Đại học Huế

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Thực hành Hóa sinh – Sinh lý thực vật”

Your Review