Giáo trình thị trường bất động sản

Sách gồm có 7 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về bất động sản

Chương 2: Tổng quan về thị trường bất động sản

Chương 3:  Cầu trong thị trường bất động sản

Chương 4: Cung trong thị trường bất động sản

Chương 5: Quan hệ cung cầu và giá cả trên thị trường bất động sản

Chương 6: Phân tích thị trường bất động sản

Chương 7: Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản

Link tài liệu tại TTTT-TV: opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8782

Compare

Additional information

Tác giả

Hoàng Văn Cường (Chủ biên)

Năm xuất bản

2017

Nhà xuất bản

Đại học Kinh tế quốc dân

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình thị trường bất động sản”

Your Review