Giáo trình sức khỏe hạt giống

Giáo trình gồm có 5 chương:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Vị trí tồn tại của nguồn bệnh, sự nhiễm bệnh và truyền bệnh qua hạt giống

Chương 3: Các laoị gây hại và lây truyền qua hạt giống

Chương 4: các phương pháp kiểm nghiệm sức khỏe hạt giống

Chương 5: Biện pháp nâng cao sức khỏe hạt giống và phòng trừ bệnh hạt giống

Link thông tin tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8254/

Compare

Additional information

Năm xuất bản

2017

Tác giả

Trần Văn Minh (Chủ biên), Lê Như Cương, Nguyễn Thi Thu Thủy, Trần Thị Thu Giang, Lã Thị Thu Hằng, Trần Minh Quang

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình sức khỏe hạt giống”

Your Review