Sale

Giáo trình sinh lý thực vật

105,000.00 40,000.00

Nội dung tài liệu bao gồm: Sinh lý tế bào thực vật; Sự trao đổi nước của thực vật; Quang hợp của thực vật; Hô hấp của thực vật; Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật; Sinh trưởng và phát triển của thực vật; Sinh lý chống chịu của thực vật.

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2013

Tác giả

Đàm Thị Huế

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình sinh lý thực vật”

Your Review