Sale

Giáo trình nông lâm kết hợp

60,000.00 25,000.00

Là các nguyên lý về nông lâm kết hợp; Mô tả và phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp; Kỹ thuật nông lâm kết hợp; Phát triển nông lâm kết hợp và vấn đề tiêu thụ sản phẩm.

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2013

Tác giả

Lê Quang Vĩnh

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình nông lâm kết hợp”

Your Review