Giáo trình Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản

Giáo trình gồm có 6 chương:

Chương 1. Tổng quan về thức ăn tự nhiên

Chương 2. Kỹ thuật nuôi vi tảo

Chương 3. Kỹ thuật nuôi luân trùng

Chương 4. Kỹ thuật nuôi Artemina

Chương 5. Kỹ thuật nuôi Moina, Copepoda

Chương 6. Kỹ thuật nuôi giun quế

Link thông tin tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8776&shelfbrowse_itemnumber=37091#holdings/

Compare

Additional information

Năm xuất bản

2018

Tác giả

Mạc Như Bình, Nguyễn Thị Thanh Thủy

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản”

Your Review