Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

Giáo trình gồm có 5 chương:

Chương 1: Khái quát chung về công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

Chương 2: Khái niệm cơ bản về công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

Chương 3: Công trình và thiết bị nuôi thương phẩm

Chương 4: Công trình và thiết bị trong hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn

Chương 5: Kỹ thuật bố trí các công trình và thiết bị

Link thông tin tài liệu tại TTTT-TV:http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8212/

Compare

Additional information

Năm xuất bản

2017

Tác giả

Nguyễn Văn Huy, Lê Văn Dân

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản”

Your Review