Chính sách đô thị

Chinh sách đô thị: Tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị

Nội dung quyển sách gồm có phần nói đầu và 7 chương.

Phần nói đầu

Chương 1: Đô thị, đô thị hóa và vai trò của Nhà nước

Chương 2: Tăng trưởng đô thị, môi trường và quy hoạch

Chương 3: Chính sách đất đai đô thị

Chương 4: Chính sách về nhà ở

Chương 5: Chính sách về cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị

Chương 6: Chính sách tài chính đô thị

Chương 7: Xây dựng chính quyền đô thị

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:5001/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=8783

Compare

Additional information

Tác giả

Võ Kim Cương

Năm xuất bản

2017

Nhà xuất bản

Xây dựng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Chính sách đô thị”

Your Review