MỖI NGÀY 1 CUỐN SÁCH
 

 
                        TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Hướng dẫn sử dụng

Sách và tài liệu mới

Giáo trình và bài giảng điện tử

 
                        LƯỢT TRUY CẬP
 
IP của bạn: 54.224.11.137
 
Đào tạo ngành Thông tin - Thư viện trong Công nghệ thông tin
15.03.2013 07:22

Công nghệ thông tin (CNTT) đang làm biến đổi sâu sắc mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu. Đảng và nhà nước ta cũng đã xác định CNTT là một ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn cần được ưu tiên, phát triển để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ chính trị đã khẳng định "CNTT là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế văn hóa của thế giới hiện đại".

Đối với ngành thông tin – thư viện, CNTT không phải chỉ là ứng dụng quan trọng cho ngành mà hiện nay CNTT chính là nghiệp vụ của thư viện hiện đại. Việc quản lý thông tin được xem như là thành quả của CNTT.

Chúng ta dễ dàng nhận thức được rằng ngày nay để nghiên cứu chuyên sâu và có giá trị đích thực về ngành thư viện - thông tin thì việc nghiên cứu đó không thể tách rời CNTT, thậm chí hoàn toàn phụ thuộc vào CNTT. Nhiều nhà hoạch định chương trình đào tạo ngành thư viện - thông tin trên thế giới đã có một cách nhìn thực tế và chiến lược khi sáp nhập hoàn toàn việc đào tạo thư viện - thông tin vào ngành CNTT. Điển hình như trường hợp Đại học Brighton, Anh Quốc, năm 1990 đã kết hợp Khoa Thư viện - Thông tin học tồn tại trong gần nửa thế kỷ với Khoa Tính toán để thành lập Trường Quản lý thông tin trực thuộc Trường đại học CNTT; và trường hợp Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore, năm 2000 thành lập Khoa Thông tin học trực thuộc Trường Truyền thông và thông tin.

 

Nếu chúng ta muốn hoạch định một chiến lược đào tạo ngành thư viện - thông tin Việt Nam thì không thể tách khỏi ý tưởng thực tế và chiến lược thư viện - công nghệ thông tin đó; vả lại ở nước ta, vấn đề mã ngành là một ràng buộc cho cán bộ thông tin - thư viện có trình độ muốn nghiên cứu chuyên sâu hay nghiên cứu sinh về ngành nghề của mình hoặc những ứng dụng công nghệ để phát triển ngành nghề, mà những nghiên cứu đó hoàn toàn thuộc lĩnh vực CNTT. Chẳng hạn như những nghiên cứu về Khai thác dữ liệu; Thiết lập cơ sở tri thức; Biên mục tự động; Xây dựng kho tài nguyên học tập điện tử; Xây dựng thư viện số; vv…

 

Hiện trạng đào tạo ngành thông tin - thư viện ở  Việt Nam

Hiện nay có ba cơ sở đào tạo cử nhân Thông tin - Thư viện được đặt trong ngành xã hội nhân văn và Văn hóa. Nội dung và chương trình đào tạo không đáp ứng được yêu cầu xây dựng thư viện hiện đại với việc ứng dụng CNTT triệt để như hiện nay nhằm phục vụ công cuộc phát triển của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới. Về cơ bản chương trình đào tạo này chưa làm thay đổi tầm nhìn và cách nhìn của người cán bộ thông tin thư viện trong kỷ nguyên thông tin hiện nay.

Ngày nay giá trị thư viện không ở chỗ thư viện sở hữu bao nhiêu tài nguyên thông tin mà ở chỗ thư viện sử dụng CNTT như thế nào để truy hồi thông tin khắp nơi nhằm phục vụ tốt cho người sử dụng. Chương trình đào tạo này không làm nổi bật được vai trò tối quan trong của CNTT trong sự nghiệp phát triển thư viện. Nhu cầu xây dựng thư viện điện tử ngày càng cao, nhưng đội ngũ cán bộ thông tin thư viện hiện đại thì quá mỏng, hầu hết họ được đào tạo ở nước ngoài.

Để đáp ứng một phần nhỏ yêu cầu bức thiết trên, từ năm 2001 Thư viện Cao học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với trường THCN Tin học và Viễn thông Biên Hòa, Đồng Nai cùng sự hỗ trợ của Trung tâp Phát triển CNTT, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã xin phép và được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép đào tạo Chương trình trung cấp Hệ chính quy CNTT, chuyên ngành Thư viện điện tử với mã ngành 10.02.03. Khóa I Trung cấp thư viện điện tử đã được đào tạo thành công.

 

Hiện nay nhu cầu được đào tạo để xây dựng và quản lý thư viện điện tử trở thành một yêu cầu cấp thiết. Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, việc đào tạo thông tin - thư viện dựa vào CNTT là tối ưu.

 

Do đó CNTT đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng, quản lý và phát triển thư viện điện tử Nếu chúng ta xem hai điểm mốc trong lịch sử phát triển ngành thư viện - thông tin như hai chu kỳ thì ngành thư viện - thông tin nước ta dường như chậm mất một chu kỳ. Có nghĩa rằng chúng ta hầu như vừa mới bước qua giai đoạn thôi dùng hệ thống mục lục phiếu trong khi toàn thế giới đang phát triển thư viện số. Mỗi giai đoạn phát triển như ta đã thấy có tác động lớn đến vấn đề đào tạo. Chương trình và nội dung đào tạo của chúng ta hiện nay là để cung cấp nhân lực cho tiền chu kỳ thứ nhất và một phần nào đó cho chương trình quá độ của chu kỳ thứ nhất. Nếu chúng ta tiếp tục đào tạo như thế này và "từng bước" cải tiến như hiện nay thì chúng ta tiếp tục đào tạo một đội ngũ cán bộ thư viện - thông tin "từng bước" đi sau thế giới; trong khi thế giới thì đang chạy với tốc độ của sự phát triển CNTT.

 

Giá trị thư viện ngày nay

Một trong những thành tố quan trọng để xây dựng thư viện ngày naylà hướng đến hợp tác liên thông trên phạm vi toàn cầu, do đó giá trị của thư viện là ở chỗ nắm bắt công nghệ mới để giúp độc giả truy hồi thông tin từ khắp nơi. Ngày nay việc nắm bắt công nghệ mới không cần có sự kế thừa. Vấn đề là người ta cần phải được đào tạo để hiểu biết. Và đây là vấn đề của những người có trách nhiệm trong sự nghiệp đào tạo ngành thư viện - thông tin; đồng thời cũng là điểm quan trọng nhất trong chiến lược đào tạo ngành thư viện - thông tin nước ta hiện nay.

Xây dựng mô hình đào tạo cán bộ thư viện - thông tin

Đây là vấn đề then chốt trong chiến lược đào tạo ngành thư viện - thông tin đòi hỏi người có trách nhiệm hoạch định chính sách phải có tầm nhìn xa trông rộng, đồng thời phải biết đối phó với những vấn đề hiện trạng mà đôi khi đấy chính là lực cản của sự phát triển.

Chúng ta cần phải biết rõ chúng ta đang ở giai đoạn nào của sự phát triển và sự tương quan giữa chúng ta với cộng đồng thế giới để xác định nhu cầu và kịp thời thay đổi nhu cầu theo sự phát triển của công nghệ. Nói chung nhu cầu phát triển của ngành thư viện - thông tin chúng ta  đi tắt đón đầu để hội nhập với cộng đồng thế giới. Do đó nên ý thức rằng điều quan trọng nhất trong việc "Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thư viện - thông tin" là tính chiến lược của vấn đề.

Đào tạo đại học là để đáp ứng nhu cầu lao động xã hội nhằm đạt đến mục tiêu phát triển ngành nghề. Nhà hoạch định chương trình đào tạo phải soạn thảo chương trình theo nhu cầu và đôi khi cần phải làm thay đổi nhu cầu đó để đáp ứng từng giai đoạn phát triển. Mục tiêu của chúng ta hiện nay là hiện đại hóa ngành thư viện - thông tin để sớm bắt kịp nhịp phát triển với cộng đồng thế giới. Với hiện trạng ngành thư viện - thông tin như hiện nay, vấn đề thay đổi nhu cầu còn mang tính chiến lược để có thể làm thay đổi hoàn toàn tầm nhìn và cách nhìn về tính đặc thù của ngành nghề thư viện - thông tin nói chung và trong tương quan giữa hiện trạng Việt Nam với cộng đồng thế giới nói riêng.

Do đó, để xây dựng phương cách hay mô hình đào tạo ngành thư viện - thông tin Việt Nam hiện nay, chúng ta phải xét trên ba phương diện: (1) đáp ứng nhu cầu, (2) thay đổi nhu cầu để đáp ứng từng giai đoạn phát triển, và (3) thay đổi nhu cầu mang tính chiến lược.BN (Theo http://nlv.gov.vn)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
                SÁCH HAY TRONG TUẦN
 

Giới thiệu sách mới tháng 9/2017: [Giáo trình Sức khỏe hạt giống]

  Sách Giáo trình Sức khỏe hạt giống do tập thể tác giả Bộ môn Di truyền – Giống cây trồng và Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế biên soạn, PGS.TS. Trần Văn Minh chủ biên. Nội dung giáo trình là xem xét các bệnh hại hạt giống, phương pháp kiểm nghiệm chất lượng hạt giống, bệnh hạt giống và phương pháp phòng trừ bệnh trên hạt giống.
 
                BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
 
Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2018 còn nợ
 
                DOWNLOAD
   Danh sách bạn đọc nợ sách kho mở T2 đến ngày 2/2/2018
 Danh sách bạn đọc nợ sách kho mở T1 đến ngày 2/2/2018
 NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN
 Danh mục luận văn 2016
 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
  Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tr
 Thống kê Danh sách mượn sách quá hạn tầng 2 năm 2015
 Thống kê Danh sách mượn sách quá hạn tầng 1 năm 2015
 


Bản quyền thuộc Trung tâm thông tin Thư viện ĐHNL-Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 054.3539531. Emai: thuvien@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL