MỖI NGÀY 1 CUỐN SÁCH
 

 
                        TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Hướng dẫn sử dụng

Sách và tài liệu mới

Giáo trình và bài giảng điện tử

 
                        LƯỢT TRUY CẬP
 
IP của bạn: 54.224.11.137
 
Danh mục sách mới quý I (t2)
15.04.2011 07:51

Danh mục sách mới đưa vào phục vụ bạn đọc trong quý I

22.  Nghề nuôi nhông cát / Nguyễn Lân Hùng . - Tái bản lần 2 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 35tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25567-575
                           Phòng đọc :Vv-D4556
     Phân loại : 639.3
23.  Nghề nuôi ong mật / Nguyễn Văn Khang . - Tái bản lần 2 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 52tr : hình vẽ, bảng ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25693-701
                           Phòng đọc : Vv-D4570
     Phân loại : 638.1
24.  Nghề nuôi rắn hổ mang / Ngô Thị Kim, Trần Kiên, Đặng Tất Thế . - Tái bản lần 2 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 51tr : hình vẽ, bảng ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25648-656
                           Phòng đọc :  Vv-D4565
     Phân loại : 639.3
25.  Nghề nuôi rắn ri voi / Lê Hùng Minh, Nguyễn Lân Hùng . - Tái bản lần 2 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 46tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25513-521
                           Phòng đọc : Vv-D4550
     Phân loại : 639.3
26. Nghề nuôi trâu / Đỗ Kim Tuyên, Hoàng Kim Giao, Hoàng Thị Thiên Hương . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 56tr : bảng ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25675-683
                           Phòng đọc :  Vv-D4568
     Phân loại : 636.2
27.  Nghề sản xuất khí sinh học / Nguyễn Quang Khải . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 74tr : minh hoạ ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25657-665
                     Phòng đọc : Vv-D4566
     Phân loại : 665.7
28. Nghề trồng cà phê / Đoàn Triệu Nhạn . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2008 . - 44tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25711-719
                           Phòng đọc :Vv-D4572
     Phân loại : 633.73

29.  Nghề trồng cây ca cao / Nguyễn Văn Uyển . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2008 . - 28tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25603-611
                           Phòng đọc :  Vv-D4560
     Phân loại : 633.74

30. Nghề trồng cây lâm nghiệp đa tác dụng trên đất khô hạn vên biển / Ngô Đức Hiệp . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009 . - 46tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25630-638
                            Phòng đọc : Vv-D4563
     Phân loại : 634.956

31. Nghề trồng cây Mắc-ca / Nguyễn Công Tạn . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 48tr : ảnh ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25702-710
                           Phòng đọc :  Vv-D4571
     Phân loại : 634.5

32.  Nghề trồng nấm mùa hè / Nguyễn Lân Hùng, Lê Duy Thắng . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 47tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25594-602
                           Phòng đọc :  Vv-D4559
     Phân loại : 635.8

33. Phòng chống các bệnh ký sinh trùng từ động vật lây sang người / Bùi Quý Huy . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2006 . - 243tr. ; 21cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25819-827
                           Phòng đọc :  Vv-D4584
     Phân loại : 636.089

 34. Phòng chống một số bệnh mới ở vật nuôi / Bùi Quý Huy . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2008 . - 132tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25810-818
                           Phòng đọc :  Vv-D4581
     Phân loại : 636.089
35. Phòng trừ sâu bệnh hại cây cảnh / Trần Văn Mão, Nguyễn Thế Nhã . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2008 . - 151tr. ; 21cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25801-809
                           Phòng đọc :  Vv-D4583
     Phân loại : 632.7

36. Quản lý đất lâm nghiệp / Dương Viết Tình . - Hà Nội : Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2010 . - 172tr. ; 21cm.
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25505-512
                           Phòng đọc :  Vv-D4587

37.  Ruồi xám ký sinh và biện pháp phòng trừ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Huy Trí, Trần Danh Thìn . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2006 . - 82tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25792-800
                           Phòng đọc :  Vv-D4580
     Phân loại : 636.089

38.  Sổ tay khuyến nông : Sách dùng cho khuyến nông viên cơ sở . - Tái bản lần 2 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009 . - 288tr. ; 21cm.
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25837-845
                           Phòng đọc Vv-D4586
     Phân loại : 630

39.  Thống kê sinh học : Giáo trình Đại học Lâm nghiệp / Nguyễn Hải Tuất, Ngô Kim Khôi . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009 . - 180tr. ; 27cm.
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vd-M6187-88
                            Phòng đọc :  Vd-D1335
     Phân loại : 634.9

40.  Triển khai các hệ thống theo dõi và đánh giá  : Bộ công cụ phát triển năng lực / Marelize Görgens ,Jody Zall Kusek. . - Washington, DC  : Ngân hàng thế giới, 2009 . - xxxi, 493 tr. : Minh họa ; 24cm.
     Kí hiệu kho : Phòng đọc :  Vt-D718
     Phân loại : 352.3

41.  Trồng cây phát triển kinh tế : Kỹ thuật gây trồng gấc, rau mầm, cọc dậu, hông, lát Mexico / Lê Hồng Phúc . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009 . - 128tr  ; 21cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25828-836
                           Phòng đọc :  Vv-D4585
     Phân loại : 635

42.    Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ nông nghiệp 2006 - 2007 / Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2007 . - 352tr. ; 27cm.
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vd-M6189-91
                           Phòng đọc :  Vd-D1336
     Phân loại : 631.5
Bùi Thị Minh TrangGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
                SÁCH HAY TRONG TUẦN
 

Giới thiệu sách mới tháng 9/2017: [Giáo trình Sức khỏe hạt giống]

  Sách Giáo trình Sức khỏe hạt giống do tập thể tác giả Bộ môn Di truyền – Giống cây trồng và Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế biên soạn, PGS.TS. Trần Văn Minh chủ biên. Nội dung giáo trình là xem xét các bệnh hại hạt giống, phương pháp kiểm nghiệm chất lượng hạt giống, bệnh hạt giống và phương pháp phòng trừ bệnh trên hạt giống.
 
                BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
 
Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2018 còn nợ
 
                DOWNLOAD
   Danh sách bạn đọc nợ sách kho mở T2 đến ngày 2/2/2018
 Danh sách bạn đọc nợ sách kho mở T1 đến ngày 2/2/2018
 NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN
 Danh mục luận văn 2016
 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
  Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tr
 Thống kê Danh sách mượn sách quá hạn tầng 2 năm 2015
 Thống kê Danh sách mượn sách quá hạn tầng 1 năm 2015
 


Bản quyền thuộc Trung tâm thông tin Thư viện ĐHNL-Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 054.3539531. Emai: thuvien@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL