MỖI NGÀY 1 CUỐN SÁCH
 

 
                        TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Hướng dẫn sử dụng

Sách và tài liệu mới

Giáo trình và bài giảng điện tử

 
                        LƯỢT TRUY CẬP
 
IP của bạn: 54.80.93.19
 
Danh mục sách mới quý I (t1)
15.04.2011 07:40

Danh mục sách mới đưa vào phục vụ bạn đọc trong quý I

1.  Hướng dẫn các biện pháp phòng trừ chuột hại ngoài đồng ruộng, trên đê điều và trong khu dân cư . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009 . - 32tr. ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn: Vv-M25783-791;
                          Phòng đọc: Vv-D4582
     Phân loại : 632.6

2.  Kỹ thật trồng và chăm sóc mận, hồng, đào : Tài liệu tập huấn nông dân . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2005 . - 38tr : ảnh, hình vẽ ; 21cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn: Vv-M25756-764;
                           Phòng đọc   : Vv-D4577
     Phân loại : 634.2

3.  Kỹ thuật trồng cam bảo quản và chế biến / Ngô Hồng Bình (Chủ biên)...[và những người khác] . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2008 . - 31tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25774-782
                          Phòng đọc :Vv-D4579
     Phân loại : 634.31

 4.  Kỹ thuật trồng cây măng cụt / Trần Văn Minh, Nguyễn Lân Hùng . - Tái bản lần 21 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009 . - 63tr : hình vẽ, ảnh ; 21cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25720-728
                           Phòng đọc :  Vv-D4573
     Phân loại : 634.65

 5. Kỹ thuật trồng một số giống lạc và đậu tương mới trên đất cạn miền núi / Nguyễn Văn Viết, Tạ Kim Bính, Nguyễn Thị Yến . - Tái bản lần 4 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2006 . - 43tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25747-755
                          Phòng đọc :  Vv-D4576,   
 Phân loại : 635.65

6. Kỹ thuật trồng nho - bảo quản và chế biến / Ngô Hồng Bình chủ biên...[và những người khác] . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2006 . - 40tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25729-737
                           Phòng đọc :  Vv-D..Vv-D4574
     Phân loại : 634.8

7. Kỹ thuật trồng và thâm canh xoài, nhãn, vải : Tài liệu tập huấn nông dân . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2005 . - 44tr.; 21cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25765-773
                          Phòng đọc :  Vv-D4578
     Phân loại : 634

8. Máy gieo lúa theo hàng / Hà Đức Hồ (chủ biên) ...[và những người khác] . - Tái bản lần thứ 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2006 . - 23tr : hình vẽ, ảnh ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25738-746
                          Phòng đọc :  Vv-D4575
     Phân loại : 631.3

 9. Nâng cao tay nghề thêu ren / Nguyễn Đức Xuyền . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2004 . - 60tr. ; 27cm.
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vd-M6178-86
                          Phòng đọc : Vd-D1334
     Phân loại : 646.25

10. Nghề chăn nuôi dê / Phùng Quốc Quảng . - Tái bản lần1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 52tr ; 19cm.
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25549-557
                          Phòng đọc : Vv-D4554
     Phân loại : 636.3

11.  Nghề chăn nuôi đà điểu / Phùng Đức Tiến ...[và những người khác] . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 40tr. 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25585-593
                           Phòng đọc : Vv-D4558
     Phân loại : 636.5

12. Nghề chăn nuôi ngan an toàn sinh học / Phùng Đức Tiến, Lê Thị Nga . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009 . - 48tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25621-629
                          Phòng đọc : Vv-D4562
     Phân loại : 636.5

13.  Nghề nuôi dế / Nguyễn Lân Hùng (Chủ biên)...[và những người khác]. . - Tái bản lần 2 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 36tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25612-620
                          Phòng đọc : Vv-D4561
     Phân loại : 638.5

14.  Nghề nuôi giun đất (trùn đất) / Nguyễn Lân Hùng . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 40tr : hình vẽ ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25684-692
                          Phòng đọc : Vv-D4569
     Phân loại : 38.75

15.  Nghề nuôi hươu / Đỗ Kim Tuyên ...[và những người khác] . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009 . - 64tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25576-584
                          Phòng đọc :Vv-D4557
     Phân loại : 636.2

16.  Nghề nuôi lợn nái / Phùng Thị Vân, Đoàn Khắc Húc, Nguyễn Thị Rật . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 88tr : ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25666-674
                            Phòng đọc :  Vv-D4567
     Phân loại : 636.4

17.  Nghề nuôi lợn rừng (heo rừng) / Nguyễn Lân Hùng, Nguyễn Khắc Tích . - Tái bản lần 2 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 54tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25531-539
                           Phòng đọc :  Vv-D4552
     Phân loại : 636.4

18.  Nghề nuôi lợn thịt / Phùng Thị Vân, Đoàn Khắc Húc, Nguyễn Thị Rật . - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 55tr : ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25639-647
                           Phòng đọc :  Vv-D4564
     Phân loại : 636.4


19.  Nghề nuôi lươn/ Nguyễn Lân Hùng . - Tái bản lần 2 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 44tr ; 19cm
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25522-530
                          Phòng đọc :  Vv-D4551
     Phân loại : 639.3

20. Nghề nuôi ngựa / Đặng Đình Hanh, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Thiện . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009 . - 92tr ; 19cm.
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25558-566
                           Phòng đọc : Vv-D4555
     Phân loại : 636.1

21. Nghề nuôi nhím / Nguyễn Lân Hùng . - Tái bản lần 2 . - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010 . - 48tr ; 19cm.
     Kí hiệu kho : Phòng mượn : Vv-M25540-548
                          Phòng đọc : Vv-D4553
     Phân loại : 636.9Bùi Thị Minh TrangGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
                SÁCH HAY TRONG TUẦN
 

Giới thiệu sách mới tháng 9/2017: [Giáo trình Sức khỏe hạt giống]

  Sách Giáo trình Sức khỏe hạt giống do tập thể tác giả Bộ môn Di truyền – Giống cây trồng và Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế biên soạn, PGS.TS. Trần Văn Minh chủ biên. Nội dung giáo trình là xem xét các bệnh hại hạt giống, phương pháp kiểm nghiệm chất lượng hạt giống, bệnh hạt giống và phương pháp phòng trừ bệnh trên hạt giống.
 
                BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
 
Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2018 còn nợ
 
                DOWNLOAD
   Danh sách bạn đọc nợ sách kho mở T2 đến ngày 2/2/2018
 Danh sách bạn đọc nợ sách kho mở T1 đến ngày 2/2/2018
 NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN
 Danh mục luận văn 2016
 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
  Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tr
 Thống kê Danh sách mượn sách quá hạn tầng 2 năm 2015
 Thống kê Danh sách mượn sách quá hạn tầng 1 năm 2015
 


Bản quyền thuộc Trung tâm thông tin Thư viện ĐHNL-Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 054.3539531. Emai: thuvien@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL