Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Giáo trình & Bài giảng điện tử (file pdf) (Phần 1)
04.05.2010


New Page 1
Tên Giáo trình, Bài giảng

Mạng LAN

Mạng Internet

G.tr. Dinh dưỡng gia súc

G.tr. Thức ăn gia súc

G.tr. Chăn nuôi gia cầm

G.tr. Công nghệ sinh học thực vật

G.tr. Công nghệ Gen trong nông nghiệp

G.tr. Lập và quản lý dự án

Download...

Download...

Download...

Download...

Download...

Download...

Download...

Download...

Download...

Download...

Download...

Download...

Danh sách các bài giảng của dự án hợp tác Việt Nam - Hà Lan (NUFFIC)
Tên Bài giảng

Tên Bài giảng

1. Các Phương pháp khuyến nông

3. Cây ăn quả

5. Cây Công nghiệp ngắn ngày

7. Cây dược liệu

9. Cơ điện nông nghiệp

11. Công nghệ Sản xuất giống

13. Chọn giống cây trồng chuyên khoa 1

15. Giống và chọn giống đại cương

17. Hóa Hữu cơ

19. Hóa vô cơ phân tích

21. Khoa học phân bón

23. Khuyến nông cơ bản

25. Kinh doanh NN chuyên sâu

27. Nghiên cứu chuyên sâu

29. Nguyên lý hệ thống Nông nghiệp

31. Nhập môn kinh doanh NN

33. Nông lâm kết hợp

35. Pháp lệnh nông nghiệp

37. Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng

39. Phương pháp tưới tiêu

41. Quản lý chất lượng nông sản

43. Quản lý sản xuất nông nghiệp

45. Sinh học đại cương

47. Sinh thái Nông nghiệp

49. Tạo giống chống chịu sâu bệnh

51. Thực vật học

53. Toán cao cấp

55. Vật lý ứng dụng

57. Toán thống kê

2. Canh tác học

4. Cây Công nghiệp dài ngày

6. Cây đặc sản vùng

8. Cây thức ăn gia súc

10. Côn trùng Nông nghiệp

12. Công nghệ sinh học ứng dụng

14. Giới thiệu nghề nghiệp

16. Hoa cây cảnh

18. Hóa sinh thực vật

20. Khí tượng Nông nghiệp

22. Khuyến nông chuyên sâu

24. Kinh doanh Nông nghiệp

26. Kỹ thuật trồng nấm

28. Nghiên cứu phát triển hệ thống NN

30. Nhà nước và Pháp luật

32. Nhập môn quản lý dự án

34. Nông nghiệp sạch (GAP)

36. Phương pháp luận NCKH

38. Phương pháp truyền thống

40. Quản lý cây trồng tổng hợp

42. Quản lý dự án chuyên sâu

44. Cây Rau

46. Sinh lý thực vật

48. Tâm lý học và giao tiếp cộng đồng

50. Tạo giống chuyên khoa 2

52. Tin học ứng dụng

54. Ứng dụng CNSH trong chọn giống

56. Vi sinh vật

58. Khoa học đất


Danh mục sách giáo trình và bài giảng tại Thư viện

TT

Tên sách giáo trình môn học của các ngành

Số lượng   01-01-2008

I

Sách giáo trình các loại

 
A

Giáo trình trường xuất bản

 
1

Cây đay xanh

223
2

Cây thuốc lá

261
3

Cây đậu tương

357
4

Giáo trình Nông học đại cương

435
5

Lý thuyết thống kê

222
6

Giáo trình giống gia súc

181
7

Giáo trình CT SX giống CT 

219
8

Nguyên lý hạch toán kế toán

477
9

Cây đay cách

900
10

Cây dứa sợi

902
11

Bài giảng lý sinh

348
12

G.Trình cơ khí nông nghiệp

82
13

G.Trình sinh lý cây trồng

213
14

Bài giảng cây mía

80
15

Giáo trình sinh lý gia súc

87
16

Thỗ nhưỡng học

55
17

G.Trình di truyền thực vật

93
18

Bài giảng tiếng La tinh

18
19

G.Tr. di truyền học động vật (2000)

471
20

G.Tr. cơ sở kỹ thuật CN (DC ngành Lâm nghiệp)

405
21

G.Tr tiếng La Tinh xb năm (2000)

421
22

G.Tr dinh dưỡng gia súc (2002)

423
23

G.Tr vi sinh vật học Thú y (2002)

462
24

G.Tr cây công nghiệp (2003)

434
25

G.Tr cây lương thực (2003)

426
26

G.Tr Kỹ thuật chăn nuôi lợn (2005)

482
27

G.Tr Thức ăn gia súc (2005)

484
28

G.Tr Động cơ đốt trong (2005)

490
29

G.Tr Thổ nhưỡng học (2006)

490
30

G.Tr Bệnh truyền nhiểm Thú y (2006)

287
31

G.Tr Chăn nuôi gia cầm (2006)

440
32

G.Tr Hoá sinh thực vật  (2006)

460
33

G.Tr Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn (2007)

434
34

G.Tr Phát triển cộng đồng (2007)

190
35

G.Tr Chọn giống vaà nhân giống vật nuôi (2006)

198
36

G.Tr Chăn nuôi đại cương (2006)

200
B

Giáo trình nhập

 
 

* Ngành Nông học

 
1

Thực tập thỗ nhưỡng

100
2

P.P thí nghiệm đồng ruộng

92
3

Giáo trình cây lúa

145
4

Giáo trình trồng rau

88
5

G.Tr Côn trùng nông nghiệp T1

114
6

G.Tr Côn trùng nông nghiệp T2

159
7

G.Tr Cây chè

99
8

G.Tr Cây lạc

94
9

Giáo trình thủy nông

117
10

Di truyền thực vật (Tr.Long)

78
11

Cây cao su

98
12

Hóa sinh thực vật (cũ)

3
13

Vi sinh vật trồng trọt

101
14

T.T di truyền thực vật (Tr.L)

48
15

Giáo trình nông hóa

84
16

Cây hồ tiêu

95
17

Bệnh cây (1977)

73
18

Giáo trình trắc địa (1980)

126
19

Sổ tay phòng thí nghiệm

48
20

Sổ tay học sinh trồng trọt

28
21

Hóa sinh học cây trồng

9
22

Khí tượng nông nghiệp

91
23

Hóa sinh thực vật (1993)

110
24

G.Tr. phân bón và cách BP

44
25

Cây công nghiệp (1996)

107
26

G.Tr. sinh lý thực vật (NNI)

24
27

Cây lương thực. T1- Lúa

121
28

Cây lương thực. T2 - Màu

118
29

Bệnh cây nông nghiệp (1998)

97
30

Cây ăn quả

89
31

G.trình trắc địa (NNI)

48
32

Bản đồ địa chính

48
33

Sinh học đất

45
34

Bệnh vi khuẩn và virus hại CT(1999)

34
35

Cơ sở sinh thái học

88
 

* Ngành Cơ khí - Công nghệ

 
1

Công nghệ sau thu hoạch trong NNVN (94)

37
2

Bảo quản CB nông sản sau TH

81
3

Công nghệ STH đối với spcn

90
4

Công nghệ vi sinh vật

45
5

Đất và vật liệu xây dựng

44
6

Cơ học kỹ thuật

44
7

Sức bền vật liệu

45
8

Máy canh tác nông nghiệp

44
9

Máy thu hoạch nông nghiệp

44
10

Máy phục vụ chăn nuôi

44
11

Hệ thống máy công nghiệp phục vụ SX cây trồng

45
12

Dinh dưỡng người

 

Trang 1|2|3|4|5URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=72

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn