Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Sách và Tài liệu mới
04.05.2010

Danh sách mới đưa vào kho phục vụ tháng 9 - 2017

STT Tên sách Tác giả Nhà Xuất bản Số phân loại ĐKCB Kho  Năm XB
1 Handbook of fruits and fruit processing Nirmal K. Sinha, Jiwan S.Sidhu, József Barta, James S. B Wu and M. Pilar Cano Wiley-Blackwell 664.8 NV. Kho mở T2 2012
2 Vùng cách ly Lorenzo Angeloni Lao động 895.922 39 NL.041818 Kho mở T1 2017
3 Forest and Forestland Use Rights: An Institutional and Economic Analysis of Forest Devolution in Upland Central Vietnam Nguyễn Thị Hồng Mai Margraf Publishers 634.9 NL.041819-821 Kho mở T1 2016
4 Giáo trình Công nghệ sản xuất đường mía Nguyễn Văn Toản (Chủ biên), Lê Văn Tán, Nguyễn Văn Huế, Võ Văn Quốc Bảo, Đỗ Chí Thịnh, Lê Thị Thảo Tiên, Nguyễn Thị Hoài Tâm Đại học Huế 664.12 NL.041822-851 Kho mở T1 2017
5 Dinh dưỡng protein và axit amin cho cá Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Ngô Hữu Toàn Đại học Huế 639 NL.041852-854 Kho mở T1 2017
6 Giáo trình Côn trùng học đại cương Trần Đăng Hòa Nông nghiệp 632 NL.041855-884 Kho mở T2 2017
7 Tuyển tập các bài báo khoa học 2012-2017, Tập 2: Tiếng Anh Khoa Chăn nuôi - Thú y   636 NL.041885 Kho mở T1 2017
8 Tuyển tập các bài báo khoa học 2012-2017, Tập 1: Tiếng Việt Khoa Chăn nuôi - Thú y   636 NL.041886 Kho mở T1 2017
9 45 năm (1967-2012) xây dựng và phát triển Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế   371 NL.041887 Kho mở T2 2012
10 Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng Nông nghiệp 632.3 NL.041888 Kho mở T2 2017
11 Sử dụng chế phẩm thảo dược trong chăn nuôi lợn và gà Lã Văn Kính Nông nghiệp 636.089 NL.041889-893 Kho mở T1 2017
12 Bảo vệ môi trường trong công nghiệp bột giấy và giấy ở Việt Nam Doãn Thái Hòa Khoa học và kỹ thuật 676.42 NL.041894-896 Kho mở T1 2013
13 Xử lý nước cấp và nước thải dệt nhuộm Đặng Trấn Phòng, Trần Hiếu Nhuệ Hà Nội 628.028 NL.041897-898 Kho mở T2 2013


URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=71

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn