Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Hướng dẫn tra tìm tài liệu
12.10.2017

Khi muốn sử dụng tài liệu tại TTTT-TV trường Đại học Nông lâm Huế bạn đọc đọc kỹ hướng dẫn cách tra tìm tài liệu để thuận lợi hơn khi tìm kiếm.


Hướng dẫn tra tìm tài liệu

1. Tìm tài liệu in ở Trung tâm thông tin – Thư viện

Bạn đọc tra tìm tài liệu trực tiếp trong kho hoặc tra tìm thông tin về tài liệu cần trên Website http://lic.huaf.edu.vn/ trước khi vào kho

- Hướng dẫn tra tìm thông tin tài liệu trên máy tính

Bạn đọc đăng nhập vào website http://lic.huaf.edu.vn/ sau đó chon Tab “Tra cứu Opac”

Bạn đọc nhập các thông tin mình cần tìm kiếm vào những dòng tiêu chí tìm kiếm. Sau đó nhấn enter hoặc nhấn chữ “Tìm kiếm”.

Lưu ý: Có thể nhập một trong các tiêu chí chứ không phải nhập tất cả. Tiêu chí nhan đề có thể nhập một từ bất kỳ. Các tiêu chí khác phải nhập đúng và đủ.

Ví dụ: Tiêu chí Tác giả: Phải nhập họ tên đầy đủ của tác giả, không kèm học hàm học vị. Sách hai tác giả chỉ nhập một tác giả bất kỳ.

 

Có thể giới hạn tìm kiếm khi lựa chọn vào mục “Loại hình tài liệu”. Hiện tại Trung tâm có 4 Bộ sưu tập: Sách, Bài giảng, Luận văn, Luận án và Ấn phẩm định kỳ (tạp chí).


Nhấn nút [Tìm kiếm] hoặc phím Enter để hiển thị danh sách tài liệu.

Sau khi tìm được tài liệu mình cần, bạn đọc nhấn vào phần “Chi tiết”


Chọn tiếp kiểu xem “Marc 21”


 

Ghi lại số ở trường 082 $a  và vào kho tìm kiếm sách theo thứ tự của số này. (Đây là số phân loại nội dung quyển sách theo Khung phân loại thập phân DDC. Sách trong kho sách của Trung tâm được xếp theo thứ tự của số này).

Ví dụ hướng dẫn: Bạn đọc ghi số “639


 

-        Hướng dẫn tìm sách trong Kho

+ Sách trên giá xếp theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài theo thứ tự từ bé đến lớn của số phân loại thập phân DDC.


+  Đầu mỗi giá sách có số ký hiệu Giá sách, số phân loại kèm môn loại những sách có trong giá được đánh dấu phân chia về 2 bên giá.

+ Ở mỗi ngăn cũng có dán hướng dẫn các số phân loại có trong mỗi ô, hoặc nhóm sách được ngăn riêng với nhau.

 

+ Sách được xếp căn cứ vào số phân loại in trên nhãn dán đằng sau cuốn sách


2. Tài liệu trực tuyến:

 Proquest là 1 bộ cơ sở dữ liệu trực tuyến với 11 CSDL bao gồm hầu hết các lĩnh vực. ProQuest cho phép truy cập tới hơn 11.250 tạp chí (8.400 tạp chí toàn văn), 479 báo toàn văn và cả các tài liệu không phải là xuất bản phẩm định kỳ như luận văn, các báo cáo của Ox Research và EIU về 252 quốc gia và khu vực, hồ sơ doanh nghiệp, báo cáo công nghiệp ....

Để tra cứu bộ CSDL Proquest, bạn đọc truy cập vào Website http://lic.huaf.edu.vn/ và chọn Tab Proquest.


Sau khi mở được trang của CSDL, bọc đọc vào tìm kiếm tài liệu toàn văn hoặc tóm tắt theo yêu cầu của mình
URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=371

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn