Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Nội quy sử dụng thư viện
27.09.2017

Bạn đọc trước khi sử dụng các dịch vụ tại Trung tân Thông tin - Thư viện phải tham khảo trước Nội quy sử dụng thư viện của Trung tâm

Chi tiết xem tại:
http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=69

URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=370

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn