Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Giới thiệu sách mới tháng 9/2017: [Giáo trình Sức khỏe hạt giống]
14.09.2017

Sách Giáo trình Sức khỏe hạt giống do tập thể tác giả Bộ môn Di truyền – Giống cây trồng và Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế biên soạn, PGS.TS. Trần Văn Minh chủ biên. Nội dung giáo trình là xem xét các bệnh hại hạt giống, phương pháp kiểm nghiệm chất lượng hạt giống, bệnh hạt giống và phương pháp phòng trừ bệnh trên hạt giống.

Sách: Giáo trình Sức khỏe hạt giống

Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Minh chủ biên, TS. Lê Như Cương, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, TS. Trần Thị Thu Giang, TS. Lã Thị Thu Hằng, Ths. Trần Minh Quang


Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm2017

Kích thước:16x24 cm

Số trang: 165 trang

Cuốn sách được biên soạn gồm 5 chương như sau:  

Chương 1. Mở đầu

Chương 2.Vị trí tồn tại của nguồn bệnh, sự nhiễm bệnh và truyền bệnh qua hạt giống

Chương 3.Các loại bệnh gây hại và lây truyền qua hạt giống

Chương 4.Các phương pháp kiểm nghiệm sức khỏe hạt giống

Chương 5.Biện pháp nâng cao sức khỏe hạt giống và phòng trừ bệnh hạt giống URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=369

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn