Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2017 chưa hoàn thành thủ tục trả sách
07.06.2017

Đề nghị những em sinh viên có tên trong danh sách sau lên trả sách và hoàn thành thủ tục trả sách cho TTTT-TV. Sau thời hạn ngày 16/6/2017, TTTT-TV sẽ lập danh sách gửi lên Phòng Công tác sinh viên và Phòng Đào tạo đại học.
stt Mã số Họ tên Lớp Nợ sách Nợ tiền Ghi chú
Phòng nợ tài liệu Số lượng
1
2 1230710014 Trần Văn Điền thú y 46     X  
3 1230710044 Phan Khắc Hữu Lộc Thú y 46 T1 2 cuốn   Đã quá hạn
4
5
 
6  
7    
8
9 12L1031001 Đoàn Thị Hường Công nghệ thực phẩm 46     X  
10 13L3011130 Nguyễn Hà Thiện Khoa học cây trồng k47 T2 1 cuốn   Đã quá hạn
11 13L3021015 Lê Thị Thúy Hằng Bảo vệ thực vật K47     X  
12 13L3051069 Phạm Hồng Nam Lâm nghiệp 47     X  
13 13L3051117 Đinh Hữu Trung Lâm nghiệp 47     X  
14 13L3061027 Lương Phú Hoàng Chăn nuôi k47 T1 2 cuốn   Đã quá hạn
15 13L3061087 Phạm Ngọc Thiệu Chăn nuôi K47 T2 1 cuốn    

17 13L3081127 Hồ Hữu Hưng Nuôi trồng thuỷ sản k47     X  
18 13L3081148 Trần Văn Lâm Nuôi trồng thuỷ sản k47     X  
19 13L3101026 Trần Thiên Sinh Khuyến nông k47 T1 1 cuốn   Đã quá hạn
20 13L3111069 Phan Văn Khả Quản lí  tài nguyên rừng 47 T1 1 cuốn   Đã quá hạn
21 13L3111140 Ra Pás A Văng Thiệu Quản lí  tài nguyên rừng 47     X  
22
23  
24
25 13L3131002 Nguyễn Văn Ba Khoa học đất 47     X  
26 13L3141013 Lê Thị Diễm Hằng Quản lý nguồn lợi thủy sản 47 T2 2 cuốn   Đã quá hạn
27 13L3141067 Nguyễn Thị Thắm Quản lý nguồn lợi thủy sản 47 T1 1 cuốn   Đã quá hạn
28 13L4011013 Lê Thị Hồng Ân Quản lí đất đai 47     X  
29 13L4011199 Hoàng Tấn Lộc Quản lí đất đai 47     X  
30 13L4011452 Bùi Thị Bích Vân Quản lí đất đai 47     X  
31 13L4011454 Đỗ Thị Thuý Vi Quản lí đất đai 47     X  
32 14LC65C091 Lê Ngọc Sơn Cao đẳng Khoa học Cây Trồng  K48     X  
33
 
34
 
35 14LC66C216 Nguyễn Tiến Tuấn Cao đẳng Chăn nuôi K48B     X  



URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=367

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn