Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản
29.05.2017

Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản do tác giả Nguyễn Văn Huy, Lê Văn Dân là giảng viên Khoa Thủy sản của trường Đại học Nông lâm Huế biên soạn. Giáo trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản, về phương pháp thiết kế và bố trí các công trình và thiết bị trong một trang trại nuôi trồng thủy sản sao cho hợp lý và hiệu quả; giúp cho sinh viên có các kỹ năng về xây dựng công trình như: đo đạc và khảo sát mặt bằng; những tính chất hóa lý và sinh học của đất; phương pháp tính toán; thiết kế các công trình ao nuôi; bể ương nuôi; hệ thống ống và kênh cấp thoát nước; thiết kế và bố trí ; sử dụng các thiết bị phụ trợ trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm.

Tên sách: Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

Tác  giả: TS. Nguyễn Văn Huy, TS Lê Văn Dân


Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2017

Kích thước: 16x24cm

Số trang: 233 trang

Giáo trình được biên soạn gồm có 5 chương sau:

Chương 1: Khái quát chung về công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

Chương 2: Công trình và thiết bị phụ trợ sinh sản nhân tạo

Chương 3:  Công trình và thiết bị nuôi thương phẩm

Chương 4: Công trình và thiết bị trong hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn

Chương 5: Kỹ thuật bố trí các công trình và thiết bị

 URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=364

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn