Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Nấm mốc Aspergillus flavus và độc tố aflatoxin
29.05.2017

Giáo trình Nấm mốc Aspergillus flavus và độc tố aflatoxin do giảng viên Nguyễn Hiền Trang, giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ của trường Đại học Nông lâm Huế biên soạn.

Tên sách:  Nấm mốc Aspergillus flavus và độc tố aflatoxin

Tác  giả: Nguyễn Hiền Trang


Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2016

Kích thước: 16x24cm

Số trang: 130 trang

Giáo trình được biên soạn gồm có 6 chương sau:

Chương 1: Giới thiệu chung về nấm mốc Aspergillus flavusvà khả năng sinh độc tố aflatoxin

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu, cấu trúc và tính chất của aflatoxin

Chương 3:  Nhận diện Aspergillus flavus và xác định aflatoxin

Chương 4: Ảnh hưởng của Aspergillus flavus  và aflatoxin

Chương 5: Một số biện pháp hạn chế aflatoxin trong thực phẩm

Chương 6: Thực trangh và quy định giới hạn nhiễm aflatoxin trong thực phẩm trên thế giới

 URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=363

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn