Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Giới thiệu sách mới: Giáo trình vi sinh vật thực phẩm
29.05.2017

Giáo trình vi sinh vật thực phẩm do giảng viên Nguyễn Hiền Trang, giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ của trường Đại học Nông lâm Huế biên soạn.

Tên sách: Giáo trình vi sinh vật thực phẩm

Tác  giả: Nguyễn Hiền Trang


Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2017

Kích thước: 16x24cm

Số trang: 415 trang

Giáo trình được biên soạn gồm có 8 chương sau:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Hình thái, cấu trúc và phân loại vi sinh vật

Chương 3:  Sinh lý học vi sinh vật

Chương 4: Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động vủa vi sinh vật

Chương 5: Di truyền và biến dị

Chương 6: Hệ vi sinh vật thực phẩm và các phương pháp bảo quản

Chương 7: Biến đổi của thực phẩm do các hoạt động sống của vi sinh vật

Chương 8: Các chế phẩm sinh học từ vi sinh vật và ứng dụng các chế phẩm trong ngành công nghệ thực phẩmURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=362

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn