Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Thông báo lịch phục vụ bạn đọc tại Kho mở T1 và Kho Mở T2
24.02.2017

Kể từ ngày 21/2/2017, lịch phục vụ bạn đọc tại TTTT-Tv có điều chỉnh như sau:

Thứ

TG phục vụ buổi sáng

TG phục vụ buổi chiều

Ghi chú

Hai

7h15-11h30

13h30-17h00

 

Ba

7h15-11h30

13h30-17h00

 

7h15-11h30

13h30-16h00

(*)

Năm

7h15-11h30

13h30-17h00

 

Sáu

7h15-11h30

13h30-17h00

 


Lưu ý thời gian TẠM DỪNG phục vụ:

- 7h00 – 7h15: Công tác chuẩn bị phục vụ: mở cửa, bật điện, khởi động máy tính, thiết bị cổng từ, camera…

- (*) 16h00 – 17h00 chiều thứ 4 hàng tuần: Tổng vệ sinh, sắp xếp tài liệu, giá, kệ,… các kho T1 & T2

- Các ngày nghỉ: Lễ, tết, nghỉ bù,… theo quy định của Trường Đại học Nông lâm Huế.