Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Giáo trình Quản lý dự án phát triển
01.11.2016

Giáo trình Quản lý dự án phát triển do PGS.TS. Hoàng Mạnh Quân chủ biên. Đây là giáo trình được tái bản lần thứ nhất, có sữa chữa và bổ sung của cuốn giáo trình Lập và Quản lý dự án phát triển nông thôn xuất bản năm 2007.

Tên sách: Giáo trình Cây ăn quả

Tác giả: PGS.TS. Hoàng Mạnh Quân

Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2016

Kích thước:17x25 cm

Số trang: 241 trang

Giáo trình này là tài liệu học tập, tham khảo phục vụ cho các ngành ngành nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là về chuyên ngành Quản lý dự án, Khuyến nông và Phát triển nông thôn.

Giáo trình được biên soạn gồm 5 chương như sau:  

Phần A: Giới thiệu chung

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về quản lý dựa án

Chương 2.Xây dựng dự án phát triển

Chương 3.Phân tích và thẩm định dự án

Chương 4.Thực hiện dự án phát triển

Chương 5. Giám sát và đánh giá dự ánURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=355

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn