Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Các dịch vụ của LIC
05.03.2010


New Page 1

Photocopy - In ấn
Giới thiệu 

Truy cập, tìm tin và cung cấp tin theo yêu cầu
Giới thiệu 

Nhận đặt mua sách tham khảo, giáo trình
Giới thiệu 

Sữa chữa, bảo hành PC, Laptop
Giới thiệu 

Tư vấn, hướng dẫn giới thiệu mua máy PC, Laptop
giá rẻ phục vụ cho sinh viên

Giới thiệu 

Đăng cai, tổ chức chuyên đề hội nghị, hội thảo
hội chợ giới thiệu

Giới thiệu 

Thiết kế web và cung cấp các dịch vụ liên quan
Giới thiệu 

Tư vấn xây dựng, tạo lập và cung cấp các loại bản đồ
 dân sự, tài nguyên thiên nhiên

Giới thiệu URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=35

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn