Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng
01.10.2016

Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng là tác phẩm của nhiều tác giả, do PGS.TS Lê Văn An và TS. Ngô Tùng Đức đồng chủ biên. Đây là tài liệu dành cho người làm công tác phát triển cộng đồng ở Việt Nam.

Tên sách: Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng


Tác giả: PGS.TS Lê Văn An và TS. Ngô Tùng Đức đồng chủ biên và các tác giả khác cùng biên soạn.

 

Nhà xuất bản: Thanh niên; Năm2016

Kích thước:17,5x25 cm

Số trang: 123 trang

Hiện nay tại Việt Nam có nhiều tài liệu tham khảo, hướng dẫn dành cho cán bộ làm công tác cộng đồng đang sử dụng thường được áp dụng từ những tài liệu hướng dẫn của các nước phát triển như Châu Âu, Mỹ,.. Do vậy hiệu quả của các dự án không được phát huy hết và tính bền vững không cao. Vì vậy phát triển cộng đồng tại Việt Nam cần được thực hiện phù hợp với văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán,… của Việt Nam. Đó là mục đích để các tác giả biên soạn ra cuốn Sổ tay hướng dẫn này.
Sổ tay được biên soạn gồm 7 chương như sau:  

Chương 1. Phát triển cộng đồng và vai trò của người làm phát triển cộng đồng

Chương 2.Công cụ và kỹ năng cơ bản

Chương 3.Xây dựng mối quan hệ với cộng đồng

Chương 4.Hiểu giá trị thực trạng và tiềm năng của cộng đồng

Chương 5. Lựa chọn hoạt động phát triển cộng đồng

Chương 6. Lập kế hoạch và thực hiện hoạt động phát triển cộng đồng

Chương 7. Giám sát và đánh giá phát triển cộng đồngURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=344

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn