Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Giáo trình Hóa học
01.10.2016

Giáo trình Hóa học do Giảng viên Đinh Thị Thu Thanh và Phan Thị Diệu Huyền đồng chủ biên. Đây là tài liệu học tập môn Hóa học dành cho sinh viên các trường Nông Lâm.

Tên sách: Giáo trình Hóa học


Tác giả: Đinh Thị Thu Thanh và Phan Thị Diệu Huyền đồng chủ biên, Nguyễn Văn Cần

Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2015

Kích thước:16x24 cm

Số trang: 240 trang

Giáo trình được biên soạn gồm 14 chương như sau:  

Phần A: Cấu tạo chất

Chương 1. Những khái niệm và định luật cơ bản của hóa học.

Chương 2.Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Chương 3.Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học.

Phần B: Các quá trình hóa học

Chương 4.Nhiệt động học

Chương 5. Động hóa học

Chương 6. Cân bằng hóa học

Chương 7. Dung dịch

Chương 8. Điện hóa học

Phần C: Hữu cơ

Chương 9. Một số khái niệm cơ bản

Chương 10. Hydrocacrbo

Chương 11. Dẫ xuất Halogen – Alcol – Phenol

Chương 12. Hợp chất Carbonyl – Acid Carboxylic – Dẫn xuất của Acid

Chương 13. Hợp chất chứa Nitơ

Chương 14. Hợp chất GlucidURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=343

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn