Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Giáo trình Hóa sinh đại cương
01.10.2016

Giáo trình Hóa sinh đại cương do PGS.TS. Trần Thị Lệ và PGS.TS. Hồ Trung Thông đồng chủ biên. Đây là tài liệu học tập và tham khảo cho học phần Hóa sinh đại cương. Giáo trình tập trung trình bày phần tĩnh Hóa sinh như: hóa học protein, hóa học nucleic acid, vitamin, enzyme,…

Tên sách: Giáo trình Hóa sinh đại cương


Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Lệ và PGS.TS. Hồ Trung Thông đồng chủ biên, Đinh Thị Hương Duyên

Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2016

Kích thước:16x24 cm

Số trang: 177 trang

Giáo trình tập trung trình bày phần tĩnh Hóa sinh như: hóa học protein, hóa học nucleic acid, vitamin, enzyme,…

Giáo trình được biên soạn gồm 6 chương như sau:  

Chương 1. Hóa học protein

Chương 2.Hóa học nucleic acid

Chương 3.Hóa học Carbohydrate

Chương 4.Hóa học Lipid

Chương 5. Enzyme và sự xúc tác sinh học

Chương 6. VitaminURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=341

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn