Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất
01.10.2016

Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất do TS. Trần Thanh Đức chủ biên, là giảng viên của Trường Đại học Nông Lâm Huế biên soạn. Đây là tài liệu học tập, nghiên cứu và tham khảo cho sinh viên các ngành Khoa học đất, Quản lý Đất đai, Khoa học cây trồng, Nông học, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Lâm nghiệp đô thị,…

Tên sách: Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất


Tác giả: TS. Trần Thanh Đức (chủ biên), Nguyễn Phúc Khoa

Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2014

Kích thước:19x27 cm

Số trang: 175 trang

Mục đích chính của cuốn giáo trình là cung cấp cho người học những kiến thức về phân loại đất, các loại đất Việt Nam và quy trình xây dựng bản đồ đất.

Giáo trình được biên soạn gồm 4 chương như sau:  

Chương 1. Phân loại đất và các hệ thống phân loại đất trên thế giới.

Chương 2. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, các quá trình hình thành đất chủ đạo và nghiên cứu phân loại đất Việt Nam.

Chương 3.Các loại đất chính của Việt Nam

Chương 4. Xây dựng bản đồ đấtURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=340

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn