Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Phương pháp khuyến nông
01.10.2016

Giáo trình Phương pháp khuyến nông do TS. Lê Thị Hoa Sen, là giảng viên Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn của Trường Đại học Nông Lâm Huế biên soạn.

Tên sách: Giáo trình Phương pháp khuyến nông


Tác giả: TS. Lê Thị Hoa Sen

Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2013

Kích thước:16x24 cm

Số trang: 230 trang

Nông nghiệp luôn được coi là mặt trận hàng đầu trong công cuộc phát triển đất nước. Trong 20 năm qua hệ thống khuyến nông ngày càng được củng cố và phát triển lớn mạnh. Tuy nhiên, công tác khuyến nông ở nước ta vẫn còn có những đổi mới hơn nữa về cả nội dung, phương pháp tiếp cận và quản lý để có thể đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội. Công tác khuyến nông không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân nông dân mà cho cả cộng đồng và không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trước mắt mà phải hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường lâu dài. Đó là lý do và cũng là nội dung trọng tâm của cuốn giáo trình. 

Giáo trình được biên soạn gồm 4 chương như sau:  

Chương I. Tổng quan về công tác khuyến nông

Chương II. Giới thiệu về phương pháp khuyến nông

Chương III.Các phương pháp khuyến nông thông dụngURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=339

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn