Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

DANH MỤC BÀI GIẢNG MỚI THÁNG 9 - 2016
30.09.2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện đã biên mục và xử lý nghiệp vụ, xếp giá phục vụ bài giảng mới phục vụ cho sinh viên học các môn của Khoa cơ bản.
STT Tên sách,/giáo trình Năm xuất bản Chủ biên SL ĐKCB Số phân loại ĐKCB
1 Xác suất & thống kê 2015 Phạm Anh Tuấn 9 519 BG.002347-55
2 Toán cao cấp A1 2015 Phạm Anh Tuấn 9 510 BG.002356-64
3 Toán cao cấp B 2015 Phạm Anh Tuấn 9 510 BG.002365-73
4 Toán cao cấp C 2015 Phạm Anh Tuấn 9 510 BG.002374-82
5 Hóa đại cương 2015 Đinh Thị Thu Thanh 9 540 BG.002383-91
6 Hóa phân tích 2015 Nguyễn Thanh Bình 9 543 BG.002392-2400
7 Hóa học hữu cơ 2008 Phan Thị Diệu Huyền 9 547 BG.002401-09
8 Vật lý đại cương 2015 Bộ môn Vật lý 9 530 BG.002410-18
9 Tin học đại cương 2015 Trần Thị Thùy Hương, Trần Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Lan 9 004 BG.002419-27
10 Động vật học  2014 Đặng Thị Thu Hiền, Dương Thị Duy Thuận 9 590 BG.002428-36
11 Sinh học phân tử 2015 Bộ môn Sinh học 9 576.5 BG.002437-45
12 Sinh học đại cương  2015 Bộ môn Sinh học 9 570 BG.002446-54
13  Thực vật học  2015 Nguyễn Bá Hai, Dương Thị Thảo Trang, Hoàng Hữu Tình 9 580 BG.002455-63


URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=338

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn