Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
30.09.2016

Giáo trình Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản do TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm biên soạn, là giảng viên Khoa Thủy sản của Trường Đại học Nông Lâm Huế. Đây là tài liệu giảng dạy và học tập cho học phần Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản của các ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản.

 
Tên sách: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản 
Tác giả: TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm 
Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2016
Kích thước:16x24 cm
Số trang: 169 trang

Giáo trình được biên soạn gồm 4 chương như sau:  
Lời nói đầu
Chương 1. Chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
Chương 2. Động thái ao nuôi thủy sản
Chương 3. Quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản.
Chương 4. Quan trắc và phân tích chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
Tài liệu tham khảo
Phụ lục


URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=336

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn