Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Giáo trình Quy hoạch tổng thể
30.09.2016

Giáo trình Quy hoạch tổng thể do TS. Nguyễn Hữu Ngữ chủ biên, là giảng viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm Huế. Đây là tài liệu giảng dạy và học tập môn Quy hoạch tổng thể cho các ngành và chuyên ngành quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên, Địa lý – Đại chính, Phát triển nông thôn và các ngành học khác thuộc khối ngành Nông – Lâm nghiệp, Khối ngành kinh tế. Cuốn sách còn dùng làm tài liệu nghiên cứu cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh, vừa là sách chỉ dẫn, gợi ý cho công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch phát triển nông thôn và quy hoạch nông thôn mới.


Tên sách: Giáo trình Quy hoạch tổng thể
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Lê Minh Khôi
Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2012
Kích thước:16x24 cm
Số trang: 281 trang

Giáo trình được biên soạn gồm 7 chương như sau:  
Lời nói đầu
Phần A: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
Chương 1. Một số vấn đề về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam
Chương 2. Cơ sở lý luậnquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
Chương 3. Nôi dung và trình tự lập quy hoạch tổng thể để phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh và các ngành.
Chương 4. Lồng ghép giảm rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Phần B: Quy hoạch phát triển nông thôn
Chương 5: Những vấn đề cơ bản về phát triển nông thôn
Chương 6: Quy hoạch phát triển nông thôn
Chương 7: Quy hoạch nông thôn mới 
Tài liệu tham khảoURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=335

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn