Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

THÔNG BÁO NGƯNG PHỤC VỤ MƯỢN TRẢ VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016
31.05.2016

Từ ngày 1/6/2016 Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ ngưng phục vụ mượn trả để tiến hành thu hồi tài liệu đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Từ ngày 1/6/2016 Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ ngưng phục vụ mượn trả để tiến hành thu hồi tài liệu đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2016.

Vì vậy những sinh viên CNTP 45 và Thú y 45, sinh viên khóa 46 (trừ CNTP 46 và TY46), Cao đẳng K47 chưa hoàn thành thủ tục mượn trả sách của Trung tâm phải nhanh chóng đến hoàn thành cho Trung tâm Thông tin - Thư viện. Hạn thu tài liệu đến ngày 15/6/2016. Sau thời hạn kể trên sinh viên nào vẫn chưa hoàn thành thủ tục mượn trả, Trung tâm sẽ lập danh sách gửi lên Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.

Công tác phục vụ đọc tại chổ vẫn tiến hành bình thường.URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=332

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn