Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Nông lâm Huế hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3
12.05.2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Nông lâm Huế hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

Thực hiện công văn số 351 /ĐHH-KHCNMT ngày 31/03/2016 V/v lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3. Trung tâm Thông tin – Thư viện đã tiến hành tổ chức: giới thiệu, trưng bày nghệ thuật sách, đặc biệt là sách chuyên ngành do các cán bộ giáo viên trong trường biên soạn
       - Thời gian tổ chức: từ ngày 21.4 đến ngày 29.04.2016. 

Một số hình ảnh hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam: URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=331

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn