Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Thông báo Thu hồi tài liệu trước Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016
21.01.2016

Nhằm tránh tình trạng mượn quá hạn tài liệu trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch. Trung tâm Thông tin – Thư viện kính thông báo đến tất cả sinh viên các khóa (từ khóa 45 đến 49)việc thu hồi tài liệu sẽ thực hiện đến hết ngày 28/01/2016.

Những trường hợp nào vi phạm thời gian mượn trả tài liệu, Trung tâm sẽ tiến hành xử lý theo quy định.
URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=328

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn