Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Phân bổ tài liệu phục vụ tại TTTT-TV năm học 2014-2015
18.09.2014

Năm học 2014-2015, tài liệu tại TTTT-TV sẽ được phân bố về 2 kho như sau:

Hình thức

phục vụ

KHO MỞ T1

KHO MỞ T2

Đọc tại chổ

- Báo các loại

- Tạp chí các loại

- Luận án, luận văn cao học

- Sách niên giám thống kê, từ điển, sách ngoại văn cũ,…

- Khóa luận khoa khuyến nông và Phát triển nông thôn

Mượn về nhà

- Toàn bộ bài giảng các ngành

- Các tài liệu có số phân loại từ 634.9 đến 999, tập trung chủ yếu vào các chuyên ngành: lâm nghiệp, nghề làm vườn (trồng rau, nấm, hoa và cây cảnh), chăn nuôi, thú y, công nghệ thực phẩm, chế biến lâm sản, thủy sản, văn học, lịch sử,….

 

- Các tài liệu có số phân loại từ 000-634.8 tập trung chủ yếu vào các chuyên ngành sau: cơ khí công nghệ, quản lý đất đai, khoa học đất, luật pháp, khoa học chính trị, phát triển nông thôn, khoa học tự nhiên, kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp chung, trồng trọt, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lương thực, bảo vệ thực vật, …

 URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=325

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn