Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Giáo trình vi sinh vật học chăn nuôi
17.06.2013

Giáo trình vi sinh vật học chăn nuôi do PGS.TS. Phạm Hồng Sơn chủ biên, là giảng viên bộ môn Ký sinh - Truyền nhiễm, Khoa Chăn nuôi - Thú Y của Trường Đại học Nông Lâm biên soạn. Giáo trình đề cập đến vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và hoạt động con người, đặc biệt là đến chăn nuôi động vật, khái yếu về bệnh cảm nhiễm vi sinh vật, về miễn dịch chống vi sinh vật xâm nhập ở động vật, sử dụng các phản ứng kiểm nghiệm thể bệnh nguyên trong chuẩn đoán bệnh cảm nhiễm, vi sinh vật trong sản phẩm động vật, vi sinh vật trong bảo quản và chế biến thức ăn, công nghệ vi sinh tạo các chất bổ sung trong chăn nuôi và vi sinh vật trong xử lí chất thải chăn nuôi.

Tên sách: Giáo trình vi sinh vật học chăn nuôi
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Đại học Huế; Năm 2012
Kích thước:16x24 cm
Số trang: 279 trang
Giáo trình được biên soạn theo chương trình hệ thống tín chỉ dành cho ngành Chăn nuôi - Thú y. Giáo trình nhằm cung cấp những kiến thức chung nhất về vi sinh vật và đặc biệt là áp dụng công nghệ vi sinh trong bảo quản, chế biến thức ăn và xử lý chất thải trong chăn nuôi.

Giáo trình được biên soạn gồm 8 chương như sau: 

Lời nói đầu

Chương 1. Vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và đời sống
Chương 2. Khái yếu về bệnh cảm nhiễm
Chương 3. Khái yếu về miễn dịch
Chương 4. Chuẩn đoán bệnh truyền nhiễm và kiểm định vi sinh vật sản phẩm chăn nuôi
Chương 5. Vi sinh vật trong sản phẩm động vật
Chương 6. Vi sinh vật trong bảo quản và chế biến thức ăn
Chương 7. Công nghệ vi sinh với chăn nuôi - thú y
Chương 8. Vi sinh vật trong xử lí chất thải chăn nuôi
Tài liệu tham khảo
Chỉ mục chủ yếuURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=316

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn