Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Trung tâm Thông tin - Thư viện
03.03.2010

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, TP Huế, Việt Nam

Điện thoại: +84(0)54.3539531
+84(0)54.3539531         
          
Email: thuvien@huaf.edu.vn
it@huaf.edu.vn


STT
STT

GIỚI THIỆU CHUNG

1

Cơ cấu tổ chức

2

Lịch phục vụ

3

Nội quy

4

Sơ đồ thư viện

5

Hướng dẫn tra cứu OPAC 

6

Giới thiệu sách mới

7

Giới thiệu danh mục sách mới

8

Cơ sở dữ liệuURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=23

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn